نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 16% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 6، شماره 11، شهریور 1402، صفحه 1-156 

حمایت کیفری نظام حقوقی ایران از ملاقات اقارب با طفل

صفحه 79-97

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه؛ مریم مهاجری


واکاوی ماهیت بذل مدت در نکاح موقت

صفحه 123-152

سیامک قیاسی؛ غلام سخی علیزاده؛ محمدمصطفی دانش


ابر واژگان