نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 16% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 7-156 

مطالعه تطبیقی قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه رفع خشونت خانگی علیه زنان

صفحه 7-32

زاهره‌سادات میرجعفری؛ جواد حبیبی‌تبار؛ احمدرضا توحیدی؛ محسن فتاحی


بررسی فقهی و حقوقی نقش کراهت در طلاق خلع

صفحه 85-102

احمدعلی قانع؛ احمدرضا موسوی (مصباح‌الشریعه)


ابر واژگان