نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 16% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، شهریور 1401، صفحه 1-159 

بررسی مبانی فقهی‌حقوقی لزوم حمایت کیفری از حق تحصیل کودکان

صفحه 55-84

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدیه معالی؛ بهنام عباسی اول؛ عبدالله بهمن پوری


عدم جریان حق حبس در ازدواج

صفحه 85-106

احمدعلی. قانع.؛ احمدرضا موسوی (مصباح الشریعه)


ابهام‌زدایی از ملاک تقدیر نفقه

صفحه 135-157

سعید سبوئی جهرمی؛ علی جعفری؛ سید امیر حسین ارجمند


ابر واژگان