تماس با ما

آدرس پستی: ایران - قم - پردیسان- دفتر نشریات دانشگاه ادیان و مذاهب

پاسخگویی تلفنی: هر روز ساعت 8 تا 13 به جز پنجشنبه ها - 02532802610- داخلی 476

پست الکترونیک: wfmags@urd.ac.ir


CAPTCHA Image