کلیدواژه‌ها = عدالت
بازکاوی فقهی لزوم اشهاد و شرایط آن با تأکید بر شرط عدالت در طلاق قضایی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 51-74

مهین محمدی؛ محمد علی راغبی؛ عباسعلی حیدری؛ سید علیرضا حسینی


بررسی عدالت جنسیتی و تأثیر آن بر اشتغال زنان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 77-97

ابراهیم قاسمی؛ رقیه جمالو