بررسی عدالت جنسیتی و تأثیر آن بر اشتغال زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

این تحقیق دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره عدالت جنسیتی را می‌کاود و نشان می‌دهد در نظر گرفتن تفاوت‌های میان زنان و مردان چه تأثیری بر اشتغال زنان دارد. مفهوم «عدالت جنسیتی» در صدد تعریف عدالت میان زنان و مردان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و استعدادهای متفاوت و وظایف زنان و مردان است. تحقق عدالت منوط به لحاظ‌کردن اوضاع و احوال، و تفاوت‌ها در تخصیص امکانات است، اما برخی صرفاً به برابری جنسیتی قائل‌اند. هدف از این نوشتار پاسخ به دو پرسش است: آیا می‌توان بدون لحاظ تفاوت‌ها، کاملاً عادلانه و برابر میان افراد قضاوت کرد؟! تأثیر اشتغال زنان بر زندگی چیست؟ در این نوشتار مفاهیم «برابری»، «عدالت» و تفاوت این دو، عدالت استحقاقی و عدالت جنسیتی، عدالت در منظر حقوق و از دیدگاه ادیان، تمایز عدالت از مساوات، مفهوم «جنسیت» از دیدگاه روان‌شناسان، فمینیست‌ها و اسلام، مفهوم جایگاه اشتغال زنان در جامعه، علل و عوامل رویکرد زنان به اشتغال، تأثیر اشتغال زنان بر فرد، خانواده و جامعه، تأثیر عدالت جنسیتی بر اشتغال زنان و در نهایت راهکارهایی در حوزه اشتغال زنان و مردان تبیین خواهد شد. روش تحقیق، تحلیلی، انتقادی و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Gender Justice and Its Impact on Women's Employment

نویسندگان [English]

  • Ebrahim qasemi 1
  • Roqaye Jamalou 2
1 PhD Graduate in Comparative Studies of Islamic Denominations, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Master’s Graduate in Women Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

This study explores the views on gender justice and shows how consideration of the differences between women and men has an impact on women's employment. The concept of gender justice seeks to define justice between women and men in terms of situations and circumstances, and the different talents and responsibilities of men and women. The realization of justice depends on considering the situations and circumstances as well as the differences in the allocation of facilities, however, some believe only in gender equality. The purpose of this article is to answer two questions: First, is it possible to judge completely fairly and equally between people regardless of differences? Second, what is the impact of women's employment on life? In this paper, the following issues will be discussed: the concepts of equality, justice and the difference between them, entitlement justice, gender justice, justice from the perspective of law and religions, the distinction of justice from equality, the concept of gender from the viewpoint of psychologists, feminists and Islam, the concept of women's employment status in society, the causes and factors of women's approach to employment, the impact of women's employment on the individual, family and society, the impact of gender justice on women's employment, and finally the strategies in the field of women's and men's employment. The research method is analytical, critical and documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Employment
  • Gender
  • Justice
  • Gender Justice
قرآن کریم (1384). ترجمه: مهدی الاهی قمشه‌ای، بی‌جا: بی‌نا.
نهج‌البلاغه (1371). ترجمه: سید جعفر شهیدی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
آذربایجانی، مسعود (1383). «اشتغال زنان در جامعه»، در: شمیم یاس، ش14، ص981-1000.
آذربایجانی، مسعود (1388). «عدالت جنسیتی و اشتغال زنان»، در: http://wrc.ir/scholar/view/1/8403 (تاریخ دسترسی: 10/5/1396).
بانکی‌پور، امیرحسین (1395). نقش و رسالت زن 4؛ برگرفته از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مد ظله العالی، تهران: انقلاب اسلامی.
بستان، حسین (1388). اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور.
بستان، حسین (1392). «جنسیت، اشتغال و دارایی از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی»، در: مطالعات جنسیت و خانواده، ش1، ص135-155.
تانگ، رزماری (1394). نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، تهران: نی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
زعفرانچی، لیلا (1388). اشتغال زنان: مجموعه مقالات و گفت‌وگوها، تهران: مرکز زنان و امور خانواده ریاست جمهوری.
زیبایی‌نژاد، محمدرضا (1396). «اشتغال زنان: عوامل، پیامدها و رویکردها از نگاه مدیریت اجتماعی، در: http://wrc.ir/scholar/view/1/14182 (تاریخ دسترسی: 29/10/1396).
شریف عبدالعظیم، محمد (1389). زن در اسلام، یهودیت و مسیحیت، قم: هاجر.
علاسوند، فریبا (1390). زن در اسلام 2، قم: هاجر.
علی‌اکبری، مهناز (1396). مبانی نظری و پژوهشی روانشناسی جنسیت و نظریه اندروژنی، تهران: محراب.
کدیور، محسن (1396). «آرمان‌شهر: عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی»، در: www.kaivar.com (تاریخ دسترسی: 20/9/1396).
گابریل، اینگبرگ (1996). در: http://www.hawzah.net/fa/article/view/80287 (تاریخ دسترسی: 24/9/1396).
گورویچ، ژرژ (1352). مبانی جامعه‌شناسی حقوق، ترجمه: حسن حبیبی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
مطهری، مرتضی (1377). اسلام و مقتضیات زمان، قم: صدرا، ج1.
موسوی، بتول (1378). بررسی اشتغال زنان متأهل و مشکلات آنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، استاد راهنما: شیخی، استاد مشاور: موسوی، تهران: دانشگاه الزهراء.
مهدوی، سید محمدصادق (1383). «خوانش انتقادی اشتغال زنان»، در: حوراء، ش8، ص9-20.
هدایت‌نیا، فرج‌الله (1395). الگوی سوم، تهران: سازمان بسیج جامعه زنان کشور.
Gheaus, Anca (2012). "Genderjustice," in: Jesp. https://www.jesp.org/PDF/gender_justice_finalized.pdf.
Pfau, Birgit (2011). "Differences in Women's Employment Patterns and Family Policies: Easternand Western Germany", in: Community, Work & Family, 14 (2): 217-232.