بررسی تطبیقی ضرورت حمایت جهانی و ملی از زنان بزه دیده از انواع ازار و خشونت درجامعه و خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهلا گل پرور؛ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حفوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت الله آملی، آمل- ایران.

2 محمد نبی پور؛ استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا، دانشگاه شمال آمل، آمل- ایران. (نویسنده مسئول)

3 حسن حاجی تبار دارای، استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران- ایران.

چکیده

زمینه و هدف: از هنگام تاسیس سازمان ملل متحد، اسناد و کنوانسیون‌های متعدی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما افزایش جرایم علیه زنان ؛فقر، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه‌هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین اللملی در دفاع از حقوق زنان در سرتاسر جهان است.

یافته‌ها: حمایت از زنان طیف وسیعی از مسائل مهم و گسترده بین‌المللی را در برمی‌گیرد که نیازمند رسیدگی فوری هستند. برخی از مسائل مانند فحشای زنان برخاسته از عوامل اقتصادی هستند و برخی دیگر همانند خشونت در خانه و در اجتماع، ریشه در فقر و ارزش‌های اجتماعی و سنت دارند.

نتایج: طبق برآوردی که در سال 1995 در مورد تعداد کودکان به کار گرفته شده در تجارت جنسی صورت گرفته است هر سال یک میلیون کودک دختر وارد این صنعت چند میلیاردی می‌شوند و نزدیک به چهل میلیون دختر زیر پانزده سال تحت آزار و بی‌توجهی قرار دارند و نیازمند به مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی هستند. اتخاذ تدابیر حقوقی در حمایت از زنان بزه دیده از اولویت‌های کارگروه زنان در سازمان ملل متحد در سال 2021بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the need for global and national support for women victims of various forms of harassment and violence in society and the family

نویسندگان [English]

 • Shahla Golparvar 1
 • Mohammad Nabipour 2
 • Hasan Hajutabar 3
1 Shahla Golparvar; PhD Student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran. Email:shahla_golparvar@yahoo.com
2 Mohammad Nabipour; Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law, North Amol University, Amol-Iran. (Author) Email:Nabipour_m@yahoo.com
3 Hassan Haji Tabar Dari, Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law, Azad University, Research Sciences Branch, Tehran-Iran. Email:Drhajitabar@yahoo.com
چکیده [English]

Background and Aim: Since its inception, the United Nations has adopted numerous instruments and conventions to protect women's rights, but rising crime against women, poverty, immigration, and pornography are examples of the failure of this important international body to defend itself. Women's rights around the world.

Findings: Advocacy for women covers a wide range of important and wide-ranging international issues that need urgent attention. Some issues, such as prostitution of women, stem from economic factors, and others, such as domestic and community violence, are rooted in poverty and social values and traditions.

Results: According to an 1995 estimate of the number of children employed in the sex trade, one million girls enter the multibillion-dollar industry each year, and nearly forty million girls under the age of fifteen are abused and neglected. They need health and social care. Adopting legal measures to protect women victims has been a priority for the UN Women Working Group in 2021.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Harassment and violence
 • global support
 • women
 • the United Nations
 • victims

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1401