موضع سیاست جنایی اسلام در مسأله حجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

چکیده

یکی از مسائل پرچالش جامعه امروز جواز یا عدم جواز الزام به حجاب از سوی حکومت اسلامی است که موافقان و مخالفان پیرامون آن بسیار سخن گفته‌اند. لیکن به نظر می‌رسد فروکاستن مسأله حجاب به فقه کیفری شایسته نباشد، بلکه باید مسأله را به صورت جامع‌تری مطرح کرد و آن این‌که موضع سیاست جنایی اسلام در مسأله حجاب چگونه است تا در نتیجه، حدود اختیار و وظیفه حکومت و جامعه اسلامی در قبال مسأله حجاب روشن گردد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با استفاد از منابع اسلامی و متون فقهی به بررسی این مسأله پرداخته و نتیجه گرفته است که سیاست جنایی اسلام در سه سطح پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری به مسأله حجاب توجه کرده است و آحاد جامعه و نهادهای مدنی در کنار حکومت اسلامی وظایفی در راستای تبیین، ترویج و نهادینه سازی حجاب اسلامی در جامعه دارند و حکومت اسلامی نیز در سطح پیشگیری کیفری حق جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب اسلامی را با شرایطی تحت رعایت مصلحت فرد و جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of Islamic criminal policy on the issue of hijab

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadi Jourkuyeh
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Research Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

Abstract

One of the most challenging issues in today's society is the permission or non-permission of the Islamic government to impose the hijab, about which the proponents and the opponents have spoken a lot. However, it seems that reducing the issue of hijab to criminal jurisprudence is not appropriate, but the issue should be raised more comprehensively, and that is the position of Islamic criminal policy on the issue of hijab, so that the limits of authority and duty of the government and The Islamic society should be clarified on the issue of hijab. This research has studied this issue in a descriptive-analytical method using Islamic sources and jurisprudential texts and has concluded that Islamic criminal policy in three levels of social, status and criminal prevention has paid attention to the issue of hijab and members of society and civil society organizations. The Islamic government has duties to explain, promote and institutionalize the Islamic hijab in society, and the Islamic government at the level of criminal prevention has the right to criminalize non-observance of the Islamic hijab under conditions that are in the interest of the individual and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hijab
  • criminal policy
  • social prevention
  • situational prevention
  • criminal prevention

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 08 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1401