نظریه «عسر و حرج فراگیر زوجه» درطلاق حاکم از منظر فقه و حقوق مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشیار پژوهشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

پیشینه بحث پیرامون طلاق حاکم به کتاب فقهی المقنعة شیخ مفید(ره) باز می‌گردد. یکی از معضلات جامعه، کثرت رجوع زوجه به حاکم و درخواست طلاق است که ناشی از کاهش تحمّل زوجه در برابر سختی‌های زندگی در عصر حاضر است؛ از آنجا که طلاق مطابق روایات، مبغوض ترین حلال الهی است و نیز تهدیدی برای حفظ کیان خانواده در جامعه است؛ نظریه « عسر و حرج فراگیر» درصدد محدود ساختن این معضل اجتماعی به موارد خاص است که پژوهش پیرامون آن در میان تحقیقات کنونی خالی است. از منظر فقه و حقوق مدنی، طلاق – اولاً و بالذات- حق زوج است ولی در مواردی که زوجه در عسر و حرج شدید قرار گیرد و زوج، از معاشرت نیک و یا طلاق وی امتناع ورزد یا طلاق توسط وی غیرممکن شود؛ حاکم، زمام امر طلاق را بر عهده می‌گیرد. از این رو، سؤال اصلی پژوهش آن است که نظریه « عسر و حرج فراگیر » درطلاق حاکم از منظر فقه و حقوق مدنی چیست؟ روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و یافته پژوهش آن است که بر اساس آیات قرآن و روایات معتبر و دلیل عقل و برخی قواعدفقهی، حق رجوع زوجه به حاکم در هنگام عسر و سختی فراگیر(شدید) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

نظریه «عسر و حرج فراگیر زوجه» درطلاق حاکم از منظر فقه و حقوق مدنی

نویسندگان [English]

 • ali karshenas 1
 • hamid negaresh 2
1 استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه امام صادق علیه السلام
2 دانشیار پژوهشگاه امام صادق علیه السلام
چکیده [English]

پیشینه بحث پیرامون طلاق حاکم به کتاب فقهی المقنعة شیخ مفید(ره) باز می‌گردد. یکی از معضلات جامعه، کثرت رجوع زوجه به حاکم و درخواست طلاق است که ناشی از کاهش تحمّل زوجه در برابر سختی‌های زندگی در عصر حاضر است؛ از آنجا که طلاق مطابق روایات، مبغوض ترین حلال الهی است و نیز تهدیدی برای حفظ کیان خانواده در جامعه است؛ نظریه « عسر و حرج فراگیر» درصدد محدود ساختن این معضل اجتماعی به موارد خاص است که پژوهش پیرامون آن در میان تحقیقات کنونی خالی است. از منظر فقه و حقوق مدنی، طلاق – اولاً و بالذات- حق زوج است ولی در مواردی که زوجه در عسر و حرج شدید قرار گیرد و زوج، از معاشرت نیک و یا طلاق وی امتناع ورزد یا طلاق توسط وی غیرممکن شود؛ حاکم، زمام امر طلاق را بر عهده می‌گیرد. از این رو، سؤال اصلی پژوهش آن است که نظریه « عسر و حرج فراگیر » درطلاق حاکم از منظر فقه و حقوق مدنی چیست؟ روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و یافته پژوهش آن است که بر اساس آیات قرآن و روایات معتبر و دلیل عقل و برخی قواعدفقهی، حق رجوع زوجه به حاکم در هنگام عسر و سختی فراگیر(شدید) است.

کلیدواژه‌ها [English]

 • طلاق
 • عسر و حرج فراگیر
 • حاکم
 • امساک
 • تسریح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 02 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1401