چالش‏های ارتقاء شغلی قضات زن در تشکیلات قضایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 دانشیار

3 علوم اجتماعی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد تهران مرکز/ تهران/ایران.

چکیده

پیرامون موضوع قضاوت زنان، دیدگاه‏ها و نظرات متفاوتی مطرح است. مطابق حقوق ایران، که برگرفته از فتاوی مشهور فقهی است، برای قاضی، شرط مرد بودن در نظر گرفته شده‏است. در دین مبین اسلام، از جمله شروط لازم برای امر قضاوت، اجتهاد می‏باشد که با توجه به شرایط فعلی جامعه و نبود قضات مجتهد به تعداد کافی، جامعه اسلامی ایران از این شرط لازم و واجب عدول نموده‏است. همچنین پیرامون شرط ذکورت قاضی، بین صاحب نظران اختلاف‏هایی وجود دارد که در مقاله پیش‏رو، به نظرات مختلف و متفاوت آنها، اشاره‏ای گذرا شده‏است. در حال حاضر بیش از هزار قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه هستند؛ اما قضاوت و صدور رأی در مورد زنان پذیرفته نشد و همین امر ارتقاء شغلی آنان را با چالش‏هایی مواجه ساخته‏است. در مقاله حاضر، با انجام مصاحبه عمیق با تعدادی از قضات زن، به چالش‏های ارتقاء شغلی آنان اشاره و موانع ارتقاء زنان و دستیابی آنان به برخی مناصب قضائی در قوه قضائیه شناسایی گردید و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرائی به منظور برون رفت از چالش مذکور، تلاش شده‏است تا از دانش، علم و تجربه زنان نیز در جهت توسعه و تحکیم دستگاه قضائی کشور استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of career advancement of female judges in the Iranian judiciary

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Mousavi Shiyadeh 1
  • javad habibitabar 2
  • Mohammad Mahdi Labibi 3
1 University of Religions and Denominations
2 دانشیار
3 Social Sciences / Islamic Azad University / Central Tehran Branch / Tehran / Iran.
چکیده [English]

There are different views and opinions on the issue of women's judgment. According to Iranian law which is derived from a well-known jurisprudential fatwa the condition of being a man is considered for a judge. In Islam one of the necessary conditions for judging is ijtihad which due to the current conditions of society and the lack of mujtahid judges the Islamic society of Iran deviates from this necessary condition.There are also differences between the opinion of the judge regarding the condition of the judge's masculinity and in the present article a reference is presented to their different opinions. There are more than a thousand female judges in the judiciary; But judgments about women have not been accepted and this has posed challenges for their career advancement. In the present article, by conducting in-depth interviews with a number of female judges, the challenges of their career advancement are pointed out and the obstacles to women's promotion and their attainment of some judicial positions in the judiciary are identified and by presenting suggestions and executive solutions in order to overcome the mentioned challenge, an effort has been made to use the experience of women to develop and strengthen the country's judiciary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Female Judges
  • Career Advancement
  • , Judge Masculinity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1401