کلیدواژه‌ها = حمایت
بررسی کنوانسیون ژنو درباره حمایت از زنان در زمان جنگ از منظر فقه امامیه

دوره 6، شماره 11، شهریور 1402، صفحه 99-122

هدی انصاریان؛ سید حسن عابدیان؛ علی‌رضا عسگری