نویسنده = محسن فتاحی
واکاوی مفهوم «حقوق نَرم» و جریان آن در نظام حقوقی خانواده از نگاه دینی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 7-27

سید موسی موسوی؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمود حکمت نیا؛ محسن فتاحی


گستره حمایت کیفری از والدین ‌آسیب‌پذیر در برابر خشونت خانگی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 7-33

حسن غروی؛ محدثه مهرا‌بی‌زاده؛ محسن فتاحی