محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

اسناد سجلی از مهم‌ترین اسناد رسمی برای معرفی هویت و تشخیص ممیزات اشخاص طبیعی‌اند. در میان ممیزات اشخاص طبیعی، نام خانوادگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس مقررات قانونی، اعطای نام خانوادگی بر اساس نسب پدری کودک انجام می‌گیرد؛ از این رو این اسناد در دعاوی حقوقی مترتب بر نسب می‌توانند به عنوان دلایل اثباتی مورد استناد قرار گیرند. بنابراین تنظیم صحیح این اسناد و مطابقت آنها با واقع، تأثیر مستقیم در حقوق صاحبان سند و نیز حقوق اشخاص ثالث خواهد داشت.
با ظهور و توسعه فن‌آوری مدرنِ استفاده از روش‌های کمک باروری، سؤالات گوناگونی در زمینه‌های مختلف حقوقی، از جمله وضعیت ثبت اسناد سجلی کودکان متولد شده از طریق اهدای جنین، مطرح شده است. بیشتر کشورهای غربی روش اهدای ناشناخته جنین (محرمانگی) را برگزیده‌اند و تعدادی از کشورها نیز به اهدای شناخته جنین تمایل پیدا کرده‌اند.
این مقاله تلاش دارد با مطالعه دلایل اهدای ناشناخته جنین، به این سؤال پاسخ دهد: آیا اهدای ناشناخته جنین با قواعد و مقررات فقهی و حقوقی سازگاری دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چه راه حل مناسبی برای حل این معضل حقوقی می‌توان ارائه کرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confidentiality in the Document of Laboratory Children’s Identity

نویسنده [English]

  • Sayyed ali Alavi ghazvini
* Associate Professor of Law at Tehran University
چکیده [English]

Identity documents are among the most important official documents in specifying identity and recognizing the characteristics of natural persons. Surname plays a significant role in in introducing the audit natural persons, because, based on legal regulations, family name is patrilineai-based. So these documents can be used as evidence in legal claims dealing with lineage. Then correct formulation of these documents and their consistency with reality has a direct influence on documents’ owners and third parties. With the emergence and development of modern technology and using the fertility equipments, there arise different questions concerning various legal issues such as identity doumennts of children born by embryo donation. Most Western countries tend to use unknown donation of the fetus (confidentiality) and some use known donation. The present paper is to find, by studying the reseans of unknown donation of the fetus, the answer for this questiopn, whether donating unknown fetus is consistent with the regulations and rules of jurisprudence and law or not. If not, what should be done to solve this dilemma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Official Documents
  • Embryo Donation
  • Family Name
  • lineage
  • Confidentiality
  • Identity Documents
  • Laboratory Pregnancy

منابع

تبریزی، میرزا جواد (1416ق)، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، قم.
خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
خویی، سید ابوالقاسم (1375ش)، «مستحدثات المسائل»، چاپ شده در پایان توضیح المسائل، قم: انتشارات انصاریان.
صفایی، سید حسین (1384ش)، «نارسایی‌های قانون ایران درباره اهدای گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی»، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، جمعی از نویسندگان پژوهشکده ابن‌سینا و سمت، تهران.
عبدالله‌زاده، آزاده  و همکاران (1386ش)، «محرمانگی در درمان ناباروری»، فصلنامه پایش، سال ششم، شماره چهارم، پاییز١٣٨٦.
علوی قزوینی، سید علی (1386ش)، نسب ناشی از لقاح خارج رحم و آثار حقوقی آن، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب 1382.
قانون ثبت احوال.
قانون عدالت اداری، مصوب 1385.
کاتوزیان، ناصر (1375ش)، حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشار.
کلینی، یعقوب (1365ش)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تهران.
مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، بیروت: مؤسسه الوفاء.
مجلسی، محمدباقر (1404ق)، مرآة العقول، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1383ش)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، دوره ششم، سال سوم، تهران: نشر دادگستر.
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه (1388ش)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، جلد اول، چاپ دوم.
معین، محمد (1386ش)، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
موسوی اردبیلی، عبدالکریم ، به نقل از: قربان‌نیا (1380ش)، «حکم تکلیفی و وضعی انتقال جنین تکون‌یافته از اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی به رحم زن دیگر ، بر اساس نظریات آیت الله موسوی اردبیلی...»، مجموعه مقالات روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، جمعی از نویسندگان پژوهشکده ابن‌سینا و سمت، تهران.
 
نوری، میرزا حسین (1407ق)، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.
یاوری، نداف، متوسلی، الهه (1384ش)، «رازداری در اهدای گامت»، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، جمعی از نویسندگان پژوهشکده ابن‌سینا و سمت، تهران.