حقوق کودکان مبتلا به بیماری‌های یتیم (از اقدام تا مدارا در آیینه فقه و قانون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 کارشناسی ارشد حقوق کیفری کودکان و نوجوانان

چکیده

کودکان، همچون دیگر اصناف اجتماع، حقوقی دارند و باید رویّه‌های جامعه به‌گونه‌ای باشد که این افراد بتوانند حقوق خود را استیفا کنند. اگرچه قوانین امروز بشر برایندی از فهم ارتقایافته و تصمیمی متمدنانه و حاکی از نگرشی مترقی به نوع بشر، به‌خصوص در مسئله کودک، است، شاید در برخی موارد بهتر بود تمهیداتی جهت بهره‌مندی برخی از گروه‌های کودکان و نوجوانان از حقوق تضمین‌شده در قوانین در نظر گرفته می‌شد. از جمله این گروه‌ها کسانی هستند که باید رنج بیماری طاقت‌فرسا را با محرومیت از حقوق اولیه موجود در قوانین درآمیزند. شاید بهتر بود حال که مطابق مقررات بین‌المللی از حق برخورداری کودکان از بالاترین استانداردهای بهداشتی سخن به میان آمده است، ضرورت‌هایی را نیز جهت بهره‌مندی این کودکان، که تعدادشان در کشورهای در حال توسعه کم نیست، در نظر داشت. این نوشته تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی، از طریق روشن ساختن همین نقاط تاریک این دست از آسیب‌ها را بنمایاند و برای برون‌رفت از این مسئله راهکارها و اقداماتی تمهیدی را از دل فقه و قانون پیشنهاد کند؛ از جمله ضرورت ایجاد رویّه‌های قانونی و سریع جهت دستیابی این بیماران به خدمات اجتماعی و بهداشتی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Rights of Children Suffering from Rare Diseases: From Action to Tolerance in Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

  • gholamreza Peyvandi 1
  • Mohsen Aghaei 2
1 Assistant professor, Department of Jurisprudence and Law, Research Institute for Islamic Culture and Thought
2 MA, Criminal Law of Children and Teenagers
چکیده [English]

Children, like other segments of society, possess inherent rights, and societal procedures should be structured to ensure the realization of these rights. Despite the contemporary laws reflecting an advanced and civilized understanding, demonstrating a progressive stance towards humanity, especially children, there are instances where it might be more beneficial to establish dedicated arrangements ensuring the guaranteed rights of children and teenagers. This is particularly relevant for groups facing the dual challenges of excruciating rare diseases and the deprivation of their fundamental rights. Given the current emphasis on children's rights to the highest standards of healthcare in international regulations, it is essential to establish requirements that secure this right, especially for the considerable number of affected children in developing countries. This article employs a descriptive and analytical approach to illuminate these obscured areas, uncovering pathologies and suggesting solutions and preparatory measures within Islamic jurisprudence and law. This includes the imperative of implementing swift legal procedures to ensure the provision of social and healthcare services for children grappling with rare diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children’s rights
  • rare diseases
  • abortion
  • positive discrimination
  • judicial support
  • meta-judicial support
  • right to healthcare
*    قرآن کریم.
ایرانلو، محسن؛ افشار قوچانی، زهره (1390)، «مسئولیت ناشی از صدمه به حق عقیم‌سازی و سقط جنین معلول»، فصلنامه حقوق پزشکی، ش18، ، ص75ـ96.
جاوید، احسان؛ نیاورانی، صابر (1393)، «قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین‌الملل حقوق بشر»، پژوهش حقوق عمومی، ش41، ص47ـ70.
حاجی‌علی، فریبا (1383)، «سقط جنین حرمت یا جواز»، مقالات و بررسی‌ها، ش76، ص55ـ81.
حر عاملی، محمد بن‌حسن (1288)، وسائل ‌الشیعة، قم، آل‌البیت.
خویی، سید ابوالقاسم (1353ق)، منهاج ‌الصالحین، ج2، تهران، مکتبة لطفی.
سوری، حمید؛ رفیعی، الهه؛ انتظامی، نرگس؛ حسنی، جلیل؛ حسینی، سیده‌معصومه (1395)، «بررسی مقایسه‌ای میزان علل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در ایران، منطقه مدیترانه شرقی و جهان»، ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، ش1، ص1ـ8.
طوسی، محمد ‌بن‌حسن (1390ق)، تهذیب‌الأحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
نوربخش طباطبایی، سید ناصرالدین؛ مختاری‌بنی، احمد؛ پیروی، محمدجواد (1396)، «جایگاه عسر و حرج در موارد سقط جنین»، ششمین همایش سراسری طب و قضا، قم، ص376ـ387.
یزدی فیض‌آبادی، وحید؛ سیف‌الدینی، رستم؛ قندی، مرجان؛ مهرالحسنی، محمدحسین (1396)، «تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، مرور کوتاهی بر نقدها و ضرورت یک تغییر پارادایم»، مجله اپیدمیولوژی ایران، ش5، ویژه‌نامه دوره ۱۳،ص155ـ۱۶۵.