کلیدواژه‌ها = ولیّ قهری
اذن ولیّ در عقد موقت باکِره رشیده

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 117-140

سید مهدی سجادی امین