کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 1
1. انزجار زوجه؛ عوامل، پیامدها و راهکارها

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-76

علی محمدی جورکویه