موضوعات = مطالعات فقهی زن و خانواده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فقهی حقوقی ماده 957 قانون مدنی (اهلیت تمتع جنین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری؛ راضیه پیشرو دولت آباد


2. بررسی فقهی و حقوقی استحقاق فرزندخوانده بر دریافت نفقه از سرپرست قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه؛ احمدعلی قانع