موضوعات = مطالعات حقوقی زن و خانواده
چالش‏های ارتقاء شغلی قضات زن در تشکیلات قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

سیده زهرا موسوی شیاده؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمد مهدی لبیبی


بررسی تطبیقی ضرورت حمایت جهانی و ملی از زنان بزه دیده از انواع ازار و خشونت درجامعه و خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

شهلا گل پرور؛ محمد نبی پور؛ حسن حاجی تبار


مطالعه تطبیقی قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه رفع خشونت خانگی علیه زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 7-32

زاهره‌سادات میرجعفری؛ جواد حبیبی‌تبار؛ احمدرضا توحیدی؛ محسن فتاحی


واکاوی فقهی و حقوقی معیار ثیبوبت در زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 135-156

مرتضی خلیلی


تحلیل ساختار نظری اصل برابری در اندیشهٔ حقوق بشر سکولار و نقد مبانی استدلالی آن

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 7-29

بهجت السادات شهرتاش؛ محمود حکمت‌نیا؛ جواد حبیبی‌تبار