موضوعات = مطالعات حقوقی زن و خانواده
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه رفع خشونت خانگی علیه زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 7-32

زاهره‌سادات میرجعفری؛ جواد حبیبی‌تبار؛ احمدرضا توحیدی؛ محسن فتاحی


3. واکاوی فقهی و حقوقی معیار ثیبوبت در زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 135-156

مرتضی خلیلی


4. تحلیل ساختار نظری اصل برابری در اندیشهٔ حقوق بشر سکولار و نقد مبانی استدلالی آن

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 7-29

بهجت السادات شهرتاش؛ محمود حکمت‌نیا؛ جواد حبیبی‌تبار