موضوعات = مطالعات حقوقی زن و خانواده
تعداد مقالات: 4
1. روایت زنان از چالش‌های مطالبۀ قانونی حقوق خانوادگی خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

اقدس براتی؛ منصوره زارعان؛ شهره روشنی


2. حکم تبدیل عقد نکاح موقت به دائم با فرض عدم ذکر مدت در صیغه با رویکردی تطبیقی از منظر مکاتب اراده‌ی ظاهری و باطنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

محمد رسول آهنگران؛ محمود گل آقایی


3. بررسی فقهی رأی وحدت رویه در تقسیط مهریه و حق امتناع زوجه از تمکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

فاطمه ملکی بابهویزی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی


4. تحلیل ساختار نظری اصل برابری در اندیشهٔ حقوق بشر سکولار و نقد مبانی استدلالی آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-29

بهجت السادات شهرتاش؛ محمود حکمت‌نیا؛ جواد حبیبی‌تبار