موضوعات = مطالعات حقوقی زن و خانواده
دشواری‌های ارتقای شغلی قضات زن در تشکیلات قضایی ایران

دوره 5، شماره 10، اسفند 1401، صفحه 7-29

سیده زهرا موسوی شیاده؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمد مهدی لبیبی


ضرورت حمایت جهانی و ملی از زنان بزه‌دیده از انواع آزار و خشونت در جامعه و خانواده

دوره 5، شماره 10، اسفند 1401، صفحه 135-163

شهلا گل پرور؛ محمد نبی پور؛ حسن حاجی تبار


مطالعه تطبیقی قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه رفع خشونت خانگی علیه زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 7-32

زاهره‌سادات میرجعفری؛ جواد حبیبی‌تبار؛ احمدرضا توحیدی؛ محسن فتاحی


واکاوی فقهی و حقوقی معیار ثیبوبت در زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 135-156

مرتضی خلیلی


تحلیل ساختار نظری اصل برابری در اندیشهٔ حقوق بشر سکولار و نقد مبانی استدلالی آن

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 7-29

بهجت السادات شهرتاش؛ محمود حکمت‌نیا؛ جواد حبیبی‌تبار