کلیدواژه‌ها = نکاح موقت
واکاوی ماهیت بذل مدت در نکاح موقت

دوره 6، شماره 11، شهریور 1402، صفحه 123-152

سیامک قیاسی؛ غلام سخی علیزاده؛ محمدمصطفی دانش


حکم تبدیل عقد نکاح موقت به دائم با فرض ذکرنکردن مدت در صیغه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 81-104

محمد رسول آهنگران؛ محمود گل‌آقایی