کلیدواژه‌ها = جنسیت
بررسی فقهی حقوقی تأثیر جنسیت در حکم به مجازات‌ قتل در زنای به عنف

دوره 5، شماره 9، شهریور 1401، صفحه 7-26

جواد خسروی؛ جواد حبیبی‌تبار؛ اعظم خوش‌صورت


بررسی تأثیر جنسیت زنان در مجازات تبعید از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 7-27

جواد حبیبی‌تبار؛ اعظم خوش صورت؛ جواد خسروی


بررسی عدالت جنسیتی و تأثیر آن بر اشتغال زنان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 77-97

ابراهیم قاسمی؛ رقیه جمالو


جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 79-96

اعظم خوش‌صورت؛ محمد خان کاظمی