کلیدواژه‌ها = جنین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فقهی و حقوقی ماده 957 قانون مدنی: اهلیت تمتع جنین

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1400، صفحه 55-79

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ عبداله بهمن پوری؛ راضیه پیشرو نصر‌آباد سفلی


2. حقوق مدنی جنین در نظام خانواده

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-139

محمد اسدی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی‌فرد