کلیدواژه‌ها = جنین
تحلیل فقهی و حقوقی ماده 957 قانون مدنی: اهلیت تمتع جنین

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 55-79

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ عبداله بهمن پوری؛ راضیه پیشرو نصر‌آباد سفلی


حقوق مدنی جنین در نظام خانواده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 113-139

محمد اسدی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی‌فرد