کلیدواژه‌ها = ممانعت از تحصیل
بررسی مبانی فقهی‌حقوقی لزوم حمایت کیفری از حق تحصیل کودکان

دوره 5، شماره 9، شهریور 1401، صفحه 55-84

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدیه معالی؛ بهنام عباسی اول؛ عبدالله بهمن پوری