کلیدواژه‌ها = همجنس‌بازی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ماده 1056 قانون مدنی از منظر فقه و حقوق خانواده

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-89

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فاطمه اکبریان چنارستان علیا