کلیدواژه‌ها = خشونت علیه والدین
گستره حمایت کیفری از والدین ‌آسیب‌پذیر در برابر خشونت خانگی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 7-33

حسن غروی؛ محدثه مهرا‌بی‌زاده؛ محسن فتاحی