کلیدواژه‌ها = عقد نکاح
شرط عدم روابط زناشویی در نکاح و ضمانت اجرای آن

دوره 6، شماره 12، دی 1402، صفحه 137-160

خدیجه مرادی؛ علی مرتضوی مهر