کلیدواژه‌ها = طلاق
تعداد مقالات: 3
1. بازکاوی فقهی لزوم اشهاد و شرایط آن با تأکید بر شرط عدالت در طلاق قضایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-74

مهین محمدی؛ محمد علی راغبی؛ عباسعلی حیدری؛ سید علیرضا حسینی


2. بررسی فقهی نهاد حقوقی نحله در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-118

مریم مهاجری؛ احمدرضا موسوی


3. انزجار زوجه؛ عوامل، پیامدها و راهکارها

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-76

علی محمدی جورکویه