کلیدواژه‌ها = زوجه واحد
مضاجعه و چالش‌های آن در فقه امامیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 111-136

لیلا ثمنی