کلیدواژه‌ها = فرزندخوانده
بررسی فقهی‌حقوقی استحقاق فرزندخوانده بر دریافت نفقه از سرپرست قانونی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 105-124

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه؛ احمد علی قانع