کلیدواژه‌ها = زنان
بررسی کنوانسیون ژنو درباره حمایت از زنان در زمان جنگ از منظر فقه امامیه

دوره 6، شماره 11، شهریور 1402، صفحه 99-122

هدی انصاریان؛ سید حسن عابدیان؛ علی‌رضا عسگری


ضرورت حمایت جهانی و ملی از زنان بزه‌دیده از انواع آزار و خشونت در جامعه و خانواده

دوره 5، شماره 10، اسفند 1401، صفحه 135-163

شهلا گل پرور؛ محمد نبی پور؛ حسن حاجی تبار


روایت زنان از دشواری‌های پیش روی مطالبهٔ قانونی حقوق خانوادگی خود

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 29-54

اقدس براتی؛ منصوره زارعان؛ شهره روشنی