نویسنده = محمود گل‌آقایی
حکم تبدیل عقد نکاح موقت به دائم با فرض ذکرنکردن مدت در صیغه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 81-104

محمد رسول آهنگران؛ محمود گل‌آقایی