نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی ماده 957 قانون مدنی: اهلیت تمتع جنین

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 55-79

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ عبداله بهمن پوری؛ راضیه پیشرو نصر‌آباد سفلی