نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی نهاد حقوقی نحله در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 99-118

مریم مهاجری؛ احمدرضا موسوی