نویسنده = �������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طرح ناظر یکِ نیروی انتظامی در مواجهه با افراد بی‌حجاب در خودروها: دشواری‌های نظری و عملی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 75-97

مجید نیلی؛ محمدجواد باقی‌زاده؛ بهنام یوسفیان شوردهی