نویسنده = �������������� ��������������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فقهی و حقوقی ماده 957 قانون مدنی: اهلیت تمتع جنین

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 55-79

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ عبداله بهمن پوری؛ راضیه پیشرو نصر‌آباد سفلی


2. تحلیل ماده 1056 قانون مدنی از منظر فقه و حقوق خانواده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 65-89

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فاطمه اکبریان چنارستان علیا