نویسنده = ���������������� ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی رأی وحدت رویه در تقسیط مهریه و حق امتناع زوجه از تمکین

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 125-147

فاطمه ملکی بابهویزی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی