نویسنده = احمدرضا موسوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی و حقوقی استحقاق فرزندخوانده بر دریافت نفقه از سرپرست قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه؛ احمدعلی قانع


2. بررسی فقهی نهاد حقوقی نحله در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-118

مریم مهاجری؛ احمدرضا موسوی