نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
تبیین ماهیت و آثار مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامی با رویکرد بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 99-116

محمد جواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی