نویسنده = ابراهیم قاسمی
واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه و جرم‌شناسی کلاسیک

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 123-143

طاهره سادات نعیمی؛ ابراهیم قاسمی


بررسی عدالت جنسیتی و تأثیر آن بر اشتغال زنان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 77-97

ابراهیم قاسمی؛ رقیه جمالو