نویسنده = �������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ملاک‌های حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران: تطبیق با خودروی شخصی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 29-52

علی الماسی؛ مرضیه محمدیان شیرمرد