نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر جنسیت زنان در مجازات تبعید از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 7-27

جواد حبیبی‌تبار؛ اعظم خوش صورت؛ جواد خسروی