نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 79-96

اعظم خوش‌صورت؛ محمد خان کاظمی