نویسنده = جواد حبیبی‌تبار
دشواری‌های ارتقای شغلی قضات زن در تشکیلات قضایی ایران

دوره 5، شماره 10، اسفند 1401، صفحه 7-29

سیده زهرا موسوی شیاده؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمد مهدی لبیبی


بررسی فقهی حقوقی تأثیر جنسیت در حکم به مجازات‌ قتل در زنای به عنف

دوره 5، شماره 9، شهریور 1401، صفحه 7-26

جواد خسروی؛ جواد حبیبی‌تبار؛ اعظم خوش‌صورت


مطالعه تطبیقی قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه رفع خشونت خانگی علیه زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 7-32

زاهره‌سادات میرجعفری؛ جواد حبیبی‌تبار؛ احمدرضا توحیدی؛ محسن فتاحی


واکاوی مفهوم «حقوق نَرم» و جریان آن در نظام حقوقی خانواده از نگاه دینی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 7-27

سید موسی موسوی؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمود حکمت نیا؛ محسن فتاحی


تحلیل ساختار نظری اصل برابری در اندیشهٔ حقوق بشر سکولار و نقد مبانی استدلالی آن

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 7-29

بهجت السادات شهرتاش؛ محمود حکمت‌نیا؛ جواد حبیبی‌تبار


خاستگاه‌های خسارت معنوی ناشی از کودک‌همسری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 7-27

مهدیه امراللهی نیا؛ جواد حبیبی‌تبار؛ فرج الله هدایت نیا گنجی


ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 9-38

جواد حبیبی‌تبار؛ سیامک قیاسی