نویسنده = محمدمصطفی دانش
واکاوی ماهیت بذل مدت در نکاح موقت

دوره 6، شماره 11، شهریور 1402، صفحه 123-152

سیامک قیاسی؛ غلام سخی علیزاده؛ محمدمصطفی دانش