نویسنده = ���� ���������� ��������
ضرورت حمایت جهانی و ملی از زنان بزه‌دیده از انواع آزار و خشونت در جامعه و خانواده

دوره 5، شماره 10، اسفند 1401، صفحه 135-163

شهلا گل پرور؛ محمد نبی پور؛ حسن حاجی تبار