تعداد مقالات: 41
1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-8


2. محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-28

سید علی علوی قزوینی


3. ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-38

جواد حبیبی‌تبار؛ سیامک قیاسی


4. ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-51

فرج الله هدایت نیا گنجی


5. پیش‌درآمدی مقایسه‌ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-58

سید مهدی دادمرزی


7. عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-78

فریبا علاسوند


8. بازپژوهی فقهی‌حقوقی شرایط اعمال حق حبس زوجه در عقد نکاح

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-109

محمد نوذری فردوسیه؛ محمد مهدی عباس حمید


9. جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-96

اعظم خوش‌صورت؛ محمد خان کاظمی


10. مضاجعه و چالش‌های آن در فقه امامیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-136

لیلا ثمنی


12. جنسیت و ارزشمندی؛ نکوهش گفت‌وگو با زنان در روایات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-153

زهره رجبیان


13. اذن ولیّ در عقد موقت باکِره رشیده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-140

سید مهدی سجادی امین


14. نقش قاعده نفی عسر و حرج در قوّامیت مرد در خانواده از نگاه فقه شیعه و حقوق جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-172

سید موسی موسوی؛ محسن ملک افضلی اردکانی


16. بررسی فقهی‌حقوقی حق حضانت اطفال

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-170

علی شریفی


18. بررسی تأثیر جنسیت زنان در مجازات تبعید از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

جواد حبیبی‌تبار؛ اعظم خوش صورت؛ جواد خسروی


19. گستره حمایت کیفری از والدین ‌آسیب‌پذیر در برابر خشونت خانگی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-33

حسن غروی؛ محدثه مهرا‌بی‌زاده؛ محسن فتاحی


20. خاستگاه‌های خسارت معنوی ناشی از کودک‌همسری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-27

مهدیه امراللهی نیا؛ جواد حبیبی‌تبار؛ فرج الله هدایت نیا گنجی


21. ملاک‌های حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران: تطبیق با خودروی شخصی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-52

علی الماسی؛ مرضیه محمدیان شیرمرد


22. تحلیل حقوقی و اجتماعی قوانین مرتبط با همسران جانبازان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-50

ملیحه سجده؛ محمد مهدی لبیبی؛ احمد رضا توحیدی؛ اعظم خوش صورت موفق


23. احتیاط در انساب به مثابه قاعده‌ای فقهی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-63

اکبر محمودی


24. بازکاوی فقهی لزوم اشهاد و شرایط آن با تأکید بر شرط عدالت در طلاق قضایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-74

مهین محمدی؛ محمد علی راغبی؛ عباسعلی حیدری؛ سید علیرضا حسینی


25. انزجار زوجه؛ عوامل، پیامدها و راهکارها

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-76

علی محمدی جورکویه