کلیدواژه‌ها = روایات تنقیصی
تعداد مقالات: 1
1. جنسیت و ارزشمندی؛ نکوهش گفت‌وگو با زنان در روایات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-153

زهره رجبیان