کلیدواژه‌ها = حقوق تطبیقی
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-38

جواد حبیبی‌تبار؛ سیامک قیاسی